Camper Application

 • פרטים אישיים

 • ,תכניות קיץ בהן השתתפתי בשנים האחרונות
 • פרטי המשפחה

 • על עצמי

 • המלצות

  חובה על הממליצ/ה להיותמבוגר שאינו קרוב משפחה. על לפחות ממליצ/ה אחד/ת להיות המחכנך/ת שלך
 • ממליץ ראשון
 • חובה על הממליץ/ה להיות מבוגר, לא חבר או קרוב משפחה
 • ממליץ שני
 • חובה על הממליצ/ה להיות מבוגר שאינו חבר או קרוב משפחה
 • נשמח לפירוט על הסיבות שבגללן בחרת להירשם לתכנית זו, במיוחד כיצד חוויית ההעשרה באנגלית והתנדבות בקרב ילדים שכולים יכולים להיות משמעותיים עבורך
 • חתימה דיגיטלית

  Retype your name and date to sign digitally
 • בחתימתי, אני משאר שילדי בגיל המתאים להשתתף בתכנית "קאמפ קובי חוויית העשרה באנגלית" ללא הסתייגויות והנני מסכים לתשלום המוצג בטופס. כמו כן אני מסכים לתשלום של כל נזק ברכשו אשר ייגרם ע"י ילדי במהלך התכנית. תעריף טופס הבקשה הינו 25 ש"ח
 • Accepted file types: jpg, gif, png.